$nbsp;

X

Công Ty Phân Phối Thiết Bị Mạng Ruckus

Công Ty Phân Phối Thiết Bị Mạng Ruckus
Rate this post

Công Ty Phân Phối Thiết Bị Mạng Ruckus

Công Ty Phân Phối Thiết Bị Mạng Ruckus ,tư vấn Thiết bị Core switch Ruckus ,cũng như switch mạng Ruckus Công nghệ thiết bị mạng RUCKUS ® cho phép người quản trị CNTT phân chia một mạng vật lý thành nhiều mạng ảo—thậm chí ở cấp độ người dùng cá nhân. Vì được kết nối với mạng ảo cá nhân của mình. thiết bị mạng RUCKUS ® sử dụng các truy cập mạng để ưu tiên lưu lượng dữ liệu quan trọng—cung cấp chất lượng dịch vụ vượt trội ở những nơi quan trọng nhất đối với tổ chức ,doanh nghiệp khi sử dụng thiết bị mạng RUCKUS ® .

cong-ty-phan-phoi-thiet-bi-mang-ruckus

cong-ty-phan-phoi-thiet-bi-mang-ruckus

Phân Phối Hệ Thống Mạng Lan Ruckus Tại Việt Nam

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7850 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 8200 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7150 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7550 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7650 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7450 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7750 Switches Seri

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7450-48F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7550-24F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7550-48F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7650-48F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7750-48F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7850-48F

+ Phân Phối Thiết Bị RUCKUS ICX 7850-48FS

Đơn Vị Báo Giá Thiết Bị Mạng Ruckus Tại Dự Án

Phân Phối Thiết Bị Switch Ruckus ICX 7850 Enterprise

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 7850-32Q : 32x 40/100 GbE QSFP28 ports supporting native 40 GbE or 100 GbE, or breakout* to 4×10 GbE or 4×25 GbE

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 7850-48FS · 48x 1/10 GbE SFP+ ports with 128/256 bit MACsec and LRM support · 8x 40/100 Gbps QSFP28 ports supporting native 40 GbE or 100 GbE, or breakout* to 4×10 GbE or 4×25 GbE

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 7850-48F · 48x 1/10/25 GbE SFP28 ports · 8x 40/100 GbE QSFP28 ports supporting native 40 GbE or 100 GbE, or breakout* to 4×10 GbE or 4×25 GbE

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RUCKUS ICX 7850-48C · 48x 1/10G GbE RJ45 ports · 8x 40/100 Gbps QSFP28 ports supporting native 40 GbE or 100 GbE, or breakout* to 4×10 GbE or 4×25 GbE

Phân Phối Thiết Bị Switch Ruckus Model Icx 8200 Enterprise

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 8200-24F Fiber · 24× 1GbE SFP ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 8200-48F Fiber · 48× 1GbE SFP ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Core Switch RUCKUS ICX 8200-24FX 10G Fiber · 16× 1/10GbE SFP+ ports · 8× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-24 · 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-24P PoE · 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 370 W PoE budget. PoE+ 802.3at

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-24ZP Multigigabit PoE · 24× 100/1000/2500 Mbps RJ-45 PoE++ 90W ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 740 W PoE budget.

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-48 · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-48P PoE · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 370 W PoE budget. PoE+ 802.3at

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-48PF PoE · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 740 W PoE budget. PoE+ 802.3at

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-48PF2 PoE · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 1440 W PoE budget with two PSUs (740W with one PSU)

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-48ZP2 Multigigabit PoE · 32× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 16× 100/1000/2500 Mbps RJ-45 PoE++ 90W ports · 4× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 1480 W PoE budget with two PSUs (740W with one PSU)

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-C08PF PoE · 8× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 2× 1/10GbE uplink/stacking SFP+ ports · 124 W PoE budget PoE+ 802.3at

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch Mạng RucKus : ICX 8200-C08ZP Multigigabit PoE · 4× 100/1000/2500 Mbps RJ-45 PoE++ 90W ports · 4× 1/2.5/5/10 Gbps RJ-45 PoE++ 90W ports · 2× 1/10/25 GbE uplink/stacking SFP28 ports · 240 W PoE budget

Phân Phối Thiết Bị Switch RUCKUS® ICX 7150 Access Switch

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-24 Switch · 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports · 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 4× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-24P Switch · 24× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 370 W PoE budget · 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 4× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-48 Switch · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 ports · 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 4× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-48P Switch · 48× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 370 W PoE budget · 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 4× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-48PF Switch · 48×10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 740 W PoE budget · 2×10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 4×1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-48ZP · 16x 100/1000 Mbps/2.5 Gbps RJ-45 PoH, 802.3bt ready ports1 · 32× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+ ports · 1,480 W PoE budget (with two power supplies) · 8× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-C10ZP Compact Switch · 10x RJ-45 multigigabit ports, including 8× 2.5 GbE ports and 2x 2.5/5/10 GbE ports · 2× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports · 240W PoE budget. Delivers up to 90W per port on 4 PoH 802.3bt ready ports. Fanless

+ Cung Cấp Thiết Bị Access Switch : RUCKUS ICX 7150-C12P Compact Switch · 12× 10/100/1000 Mbps POE+ RJ-45 ports · 124 W PoE budget. Fanless · 2× 10/100/1000 Mbps uplink RJ-45 ports · 2× 1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+ ports

Phân Phối Thiết Bị Switch RUCKUS® ICX 7550

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 24 Gigabit Ports · 24-port 10/100/1000 Mbps · 2-port 40 Gbps Uplink/Stack QSFP+, expansion module slot

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 48 Gigabit Ports · 48-port 10/100/1000 Mbps · 2-port 40 Gbps Uplink/Stack QSFP+, expansion module slot

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 24 Gigabit Ports with POE · 24-port 10/100/1000 Mbps 802.3at POE+ · 2-port 40 Gbps Uplink/Stack QSFP+, expansion module slot · 24-PoE port 802.3at, up to 30W per port, up to 1900W PoE budget

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 48 Gigabit Ports with POE · 48-port 10/100/1000 Mbps 802.3at POE+ · 2-port 40 Gbps Uplink/Stack QSFP+, expansion module slot · 48-PoE port 802.3at, up to 30W per port, up to 1900W PoE budget

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 24 Multi-Gigabit Ports with POE · 12-port 100/1000 Mbps/2.5 Gbps 802.3bt POE, · 12-port 100/1000 Mbps/2.5/5/10 Gbps 802.3bt POE · 2-port 40/100 Gbps Uplink/Stack QSFP28, expansion module slot · 24-PoE port 802.3bt, up to 90W per port, up to 1900W PoE budget

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 48 Multi-Gigabit Ports with POE · 36-port 100/1000 Mbps/2.5 Gbps 802.3bt POE, · 12-port 100/1000 Mbps/2.5/5/10 Gbps 802.3bt POE · 2-ports 40/100 Gbps Uplink/Stack QSFP28, expansion module slot · 24-PoE port 802.3bt, up to 90W per port, up to 1900W PoE budget

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 24 Fiber Ports · 24-port 1/10 Gbps · 2-ports 40/100 Gbps Uplink/Stack QSFP28, expansion module slot

+ Cung Cấp Thiết Bị Switch : RUCKUS ICX 7550 48 Fiber Ports · 36-port 100/1000 Mbps SFP · 12-port 1/10 Gbps SFP+ · 2-ports 40/100 Gbps Uplink/Stack QSFP28, expansion module slot

+ Cung Cấp Thiết Bị RUCKUS ICX 7650/7550 1X100GQ Module · 1×40/100GE QSFP28 uplink port · Delivers up to 100 Gbps of uplink bandwidth · Only available for -24ZP, -48ZP, -24F, 48F models

Dịch Vụ Thi Công Hạ Tầng Thiết Bị Mạng Lan Dự Án, Sửa Chữa Cải Tạo Hệ Thống Hệ Thống Mạng Lan Tại Doanh Nghiệp

Lắp Điện Nhẹ Tại Hài Nội: Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

Lắp Điện Nhẹ Tại Hải Phòng .:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

Lắp Điện Nhẹ Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  

Lắp Điện Nhẹ Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Hải Dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

Lắp Điện Nhẹ Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Giang Uy Tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 

Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Lắp Điện Nhẹ Tại Vĩnh Phúc : Số Nhà 511, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Phú Quốc : Tổ 4, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang