$nbsp;

X

Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín

Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín
5 (100%) 4 votes

Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín

Công ty bán buôn lắp đặt thiết bị mạng cisco. Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín .tư vấn dong thiết mạng cisco.với các dòng thiết bị cisco switches Switch Cisco Catalyst 2960L , Switch Cisco Catalyst 3650 , Switch Cisco Catalyst 3850, Switch Cisco Catalyst 9200L, Core Switch Cisco C9300.cũng như các thiết bị cisco firewalls security ,thiết bị mạng bộ định tuyến cisco router.

cung-cap-thiet-bi-mang-cisco-uy-tin

Tư Vấn Hệ Thống Mạng Lan Cisco Cho Dự Án

Thiết bị mạng cisco được chuẩn hóa dữ liệu bảo mật an ninh mạng để sử dụng .đơn vị Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín cung cấp hệ thống mạng cisco , tư vấn thiết bị mạng cisco , dịch vụ kết nối mạng cisco với các dòng thiết bị như Switch Cisco Catalyst 2960, Cisco Catalyst 2960L, Cisco Catalyst 3560, Cisco Catalyst 3650, Cisco Catalyst 3750, Cisco Catalyst 3850, Cisco Catalyst 4500, Cisco Catalyst 4900, Cisco Catalyst 6500, Cisco Catalyst 6800, Module SFP Cisco.

thi công  thiết bị switch mạng cisco

P/N Sản phẩm

Mô tả kỹ thuật sản phẩm thiết bị switch mạng cisco

Switch Cisco  -WS-C2960-24TC-S

Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image

Switch Cisco  -WS-C2960+24PC-L

Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports – 2 x T/SFP – LAN Base Image- Managed

Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Switch Cisco  -WS-C2960+24PC-S

Catalyst 2960-Plus, 24 10/100 ports with PoE, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image

Switch Cisco  -WS-C2960+24LC-S

Catalyst 2960-Plus24 port 10/100Mbps, 2 1000BASE-T or SFP uplinks, LAN Lite image

Switch Cisco  -WS-C2960+48PST-L

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base

Switch Cisco  -WS-C2960+48PST-S

Catalyst 2960-Plus 48 x 10/100 PoE Ports – 2 x 1000BT – 2 x SFP – LAN Base Image

Switch Cisco  -WS-C2960+48TC-S

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-S

Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite

Switch Cisco  -WS-C2960+48TC-L

Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image

Switch Cisco  -WS-C2960+24TC-L

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base

Switch Cisco  WS-C2960X-24TS-L

Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL

Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960X-48TS-L

Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-48TS-LL

Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960X-24PD-L

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-24PS-L

Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-48FPS-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-24TD-L

Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base.

Switch Cisco WS-C2960X-48FPD-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-48LPD-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-48LPS-L

Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960X-48TD-L

Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base

Switch Cisco WS-C2960XR-24PS-I

Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

Switch Cisco WS-C2960XR-24TS-I

Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

Switch Cisco WS-C2960XR-48LPS-I

Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite

Switch Cisco WS-C2960XR-48TS-I

Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24TS-AP

Cisco 2960L 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-24PS-AP

Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

Switch Cisco WS-C2960L-48PS-AP

Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

Switch Cisco WS-C2960L-48PS-LL

Cisco 2960L 24 ports GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac

Switch Cisco WS-C2960L-48TS-AP

Cisco 2960L 48 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

Switch Cisco WS-C2960L-48TS-LL

Cisco 2960L 24 ports GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac

Switch Cisco WS-C2960L-8PS-LL

Cisco 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-8TS-LL

Cisco 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-16PS-LL

Cisco 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C2960L-16TS-LL

Cisco 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Switch Cisco WS-C3650-24TS-S

Catalyst 3650 24 Ports Data 4x1G Uplink LAN Base

Switch Cisco WS-C3650-48TD-S

Catalyst 3650 48 Ports Data 2x10G Uplinks IP Base

Switch Cisco WS-C3650-48TS-E

Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G Uplink IP Services

Switch Cisco WS-C3650-48TS-L

Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G Uplink LAN Base

Switch Cisco WS-C3650-48TS-S

Catalyst 3650 48 Ports Data 4x1G SFP uplinks IP Base

Switch Cisco WS-C3850-12S-E

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services

Switch Cisco WS-C3850-12S-S

Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base

   

Switch Cisco WS-C3850-12XS-E

Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services

Switch Cisco WS-C3850-12XS-S

Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base

   

Switch Cisco WS-C3850-24P-E

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services

Switch Cisco WS-C3850-24P-L

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base

Switch Cisco WS-C3850-24P-S

Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base

   

Switch Cisco WS-C3850-24S-E

Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services

Switch Cisco WS-C3850-24S-S

Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base

Switch Cisco WS-C3850-24T-E

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services

   

Switch Cisco WS-C3850-24T-L

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base

Switch Cisco WS-C3850-24T-S

Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base

   

Switch Cisco WS-C3850-48T-E

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services

Switch Cisco WS-C3850-48T-L

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base

Switch Cisco WS-C3850-48T-S

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base

Switch Cisco Cisco​ C9200L-24T-4X-A

Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco Cisco​ C9200L-24T-4X-E

Catalyst 9200L 24-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials

Cisco​ C9200L-24P-4X-A

Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco​ C9200L-24P-4X-E

Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco​ C9200L-48P-4G-A

Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco​ C9200L-48P-4G-E

Catalyst 9200L48-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco​ C9200L-48T-4G-A

Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco​ C9200L-48T-4G-E

Catalyst 9200L 48-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco C9200L-24T-4G-A

Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco C9200L-24T-4G-E

Catalyst 9200L 24-ports Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco C9200L-24P-4G-A

Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco C9200L-24P-4G-E

Catalyst 9200L 24-ports PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco C9200L-48P-4X-A

Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco C9200L-48P-4X-E

Catalyst 9200L 48-ports PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco C9200L-48T-4X-A

Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage

Switch Cisco C9200L-48T-4X-E

Catalyst 9200L 48-ports Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials

Switch Cisco  Switch C9200-NM-4X

Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module

Switch Cisco C9200-NM-4G

Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module

Switch Cisco C9300-24T-A

Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage

Switch Cisco C9300-24T-E

Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials

Switch Cisco C9300-48T-E

Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials

Switch Cisco C9300-48T-A

Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage

Switch Cisco C9300-48U-E

Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials

Switch Cisco C9300-48UXM-A

Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage

Switch Cisco C9300-24P-E

Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials

Switch Cisco C9300-24U-E

Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials

Switch Cisco C9300-24UX-E

Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-24T-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-24T-4G-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-24P-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-24P-4G-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48FP-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48FP-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48T-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48T-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48P-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48P-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48PF-4G-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48PF-4G-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-24T-4X-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-24T-4X-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-24P-4X-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-24P-4X-A

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48T-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48T-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-48P-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48P-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantag

Switch Cisco C9300L-48PF-4X-E

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

Switch Cisco C9300L-48PF-4X-A

Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

Switch Cisco C9300L-24T-4G-E

Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

  • Cung cấp thiết bị bộ định tuyến router cisco

Router Cisco ISR4351-V/K9

ISR4351/K9 Router Cisco 3 GE, 3 NIM, 2 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM

Router Cisco ISR4431/K9

ISR4431/K9 Router Cisco 4 GE 3 NIM 8 GB FLASH 2 GB DRAM 4 GB DRAM

Router Cisco ISR4351-SEC/K9

ISR4351-SEC/K9 Router Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license

Router Cisco C1111-8P

Cisco ISR C1111-8P 8-Port Dual GE WAN Ethernet Router

Router Cisco ISR4331/K9

ISR4331/K9 Router Cisco 3 GE, 2 NIM, 1 SM, 4 GB FLASH, 4 GB DRAM

Router CISCO 2901-VSEC-SRE/K9

C2901-CME-SRST/K9 Cisco 2901 Voice Bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25,UC

Router Cisco ISR4321-AX/K9

ISR4321/K9 Router Cisco 2GE 2NIM 4G FLASH 4G DRAM IPB

Router Cisco ISR4221-AX/K9

ISR4221/K9 Router Cisco 2GE 2NIM 8G FLASH 4G DRAM IPB

Router Cisco  ISR4221-SEC/K9

ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license

  • Cung cấp thiết bị cisco firewalls

Firewall cisco ASA5505-BUN-K9

ASA5505-BUN-K9 – ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES

Firewall cisco ASA5508-K9

ASA5506-K9 Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC,

Firewall cisco ASA5508-K9

ASA5508-K9 Cisco ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE Data, 3DES/AES

Firewall cisco ASA5525-FPWR-K9

ASA5525-FPWR-K9 Cisco ASA 5525-X with FirePOWER, 8GE data, 3DES/AES, SSD

Firewall cisco ASA5512-FPWR-K9

ASA5512-FPWR-K9 Cisco ASA 5512-X with FirePOWER Services, 6GE, 3DES/AES,

Firewall cisco ASA5516-FPWR-K9

ASA5516-FPWR-K9 Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data,

Firewall cisco FPR-1010

FPR-1010 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Firewall cisco FPR1010-BUN

FPR1010-BUN Firewall Cisco Firepower 1010 Master Bundle

Firewall cisco FPR1140-NGFW-K9

FPR1140-NGFW-K9 Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U

Firewall cisco FPR-1150

FPR-1150 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 1000 Series

Firewall cisco FPR-2110

FPR-2110 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2110 Series

Firewall cisco FPR-2120

FPR-2120 Tường lửa Firewall Cisco Firepower 2120 Series

 

Tư Vấn Lắp Thiết Bị Mạng Cisco – Switch Mạng Cisco

Là đơn vị . Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng Swich mạng cisco nhưng để sử dụng và lắp Swich mạng cisco đảm bảo yêu cầu cao về chuẩn thiết bị mạng . đơn vị chúng công ty chuyên phân phối Swich mạng cisco hàng chính hãng bởi có giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa như “ CO ; CQ” đảm bảo chất của thiết bị . và để dử dụng thiết bị mạng cisco cũng như Swich mạng cisco xin giới thiệu quý khách hàng thiết bị mạng cisco như

= > Lắp Thiết Bị Switch Mạng Cisco

+ thiết bị Switch mạng cisco 2960

+ thiết bị Switch mạng cisco 2960L

+   thiết bị Switch mạng  Cisco Switch Catalyst 3560

+   thiết bị Switch mạng Cisco Switch Catalyst 3650

+   thiết bị Switch mạng Cisco Switch Catalyst 3750

+   thiết bị Switch mạng Cisco Switch Catalyst 3850

+   thiết bị Switch mạng Cisco Switch Catalyst 4500

+   thiết bị Switch mạng Cisco Nexus 3000 Series

+   thiết bị Switch mạng Cisco Nexus 5000 Series

+   thiết bị Switch mạng CISCO

+   thiết bị  Module quang Cisco

= > Lắp Thiết Bị Mạng Router Cisco

+ thiết bị mạng Cisco Router 800 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 1900 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 2900 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 3900 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 4000 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 4400 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 7200 Series

+ thiết bị mạng Cisco Router 7600 Series

= >  Lắp Thiết Bị Mạng Firewalls Cisco

+ thiết bị mạng Cisco Firewalls Security

+ thiết bị mạng Cisco ASA 5500 Series

+ thiết bị mạng  Email and Web Security

+ thiết bị mạng Cisco ASA 5500 Licenses

+ thiết bị mạng  Cisco Security Manager

= > Lắp Thiết Bị Mạng Wireless Cisco

+ thiết bị mạng  Cisco Wireless

+ thiết bị mạng  Cisco Wireless Ap

+ thiết bị mạng  Cisco Modules & Cards

+ thiết bị mạng  Cisco Optical Modules

+ thiết bị mạng  Cisco Smb Products

Liên Hệ Đơn Vị Lắp Thiết Bị Mạng Cisco Uy Tín

Cung Cấp thiết bị mạng cisco uy tín Và để được tư vấn về Switch mạng cisco , lắp Thiết Bị Mạng Router Cisco , lắp Thiết Bị Mạng Firewalls Cisco , lắp Thiết Bị Mạng Wireless Cisco . và tư vấn giải pháp công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu sử dụng tại doanh nghiệp , quý khách hàng xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline :1900636518 . hoặc văn phòng chi nhánh ngần nhất tại

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Hải Dương

+ Lắp Mang Lan Tại Hà Nội : Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Sài Gòn : 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Nha Trang  : 51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Đà Nẵng : K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Bắc Giang : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Bắc Ninh : 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Cao Bằng : Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Hải Dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Hải Phòng : 227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

+ Lắp Mang Lan cisco Tại Hạ Long : Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh