$nbsp;

X

NEC

NEC Là một trong những các công ty viễn thông lớn nhất, danh mục đầu tư của hệ thống NEC ‘s cung cấp những công nghệ tốt nhất có thể cung cấp. NEC cung cấp một loạt các điện thoại và các ứng dụng giúp các doanh nghiệp được hưởng lợi từ năng suất cao hơn điện thoại ngày nay cung cấp. Các điện thoại để bàn, trong việc xây dựng các hệ thống không dây và softphone giúp đỡ người các doanh nghiệp nhanh chóng và đáng tin cậy truy cập vào các công cụ, thông tin cá nhân ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Nhiều tùy chọn tùy biến và các tính năng tiên tiến có sẵn trên NEC Tổng đài Hệ thống & điện thoại, cung cấp cho các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong cách họ giao tiếp.

Hiển thị tất cả 3 kết quả