$nbsp;

X

Điện thoại bàn

Điện thoại cố định panasonic là thiết bị viễn thông dùng để trao đổi thông tin liên lạc thoại , thông dụng nhất là truyền giọng nói tức là thoại (nói), từ xa giữa hai hay nhiều người. Điện thoại cố định panasonic biến tiếng nói thành tín hiệu điện và truyền trong mạng điện thoại phức tạp thông qua kết nối để đến người có thiết bị điện thoại khác. Điện thoại cố định panasonic là hệ thống thực hiện liên lạc có hai hợp phần cơ bản thiết bị đầu cuối, thường gọi bằng tên điện thoại và thực hiện biến tiếng nói thành tín hiệu điện để truyền đi, và biến tín hiệu điện nhận được thành âm thanh. Điện thoại cố định panasonic là mạng điện thoại điều khiển kết nối và truyền dẫn, thực hiện nối những người dùng liên quan với nhau và truyền dẫn tín hiệu.Sự phát triển của kỹ thuật mang đến ngày nay mạng điện thoại có nhiều công năng hơn, như truyền fax, internet, dây nối truyền thống .với điện thoại cố định khi sử dụng ta có những ưu điểm như :

Hiển thị tất cả 1 kết quả