$nbsp;

X

máy fax panasonic

máy fax panasonic  là kỹ thuật điện tử gửi bản sao (copy) của văn bản hay một bức thư  trực tiếp qua hệ thống dây dẫn điện được đấu nối vào máy fax panasonic . máy fax panasonic là máy gửi văn bản có khả năng rà quét bản gốc, đổi thông tin thành tín hiệu rồi phát qua đường dây điện đến máy nhận ở một nơi khác.máy fax panasonic khi nhận sau đó đổi tín hiệu ngược lại và in bản sao lên giấy.

Hiển thị tất cả 1 kết quả

0 trên 5
Liên hệ