$nbsp;

X

Tư vấn – sửa chữa –lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600

Tư vấn – sửa chữa –lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600
Rate this post

Với nhu cầu sử dụng tổng đài điện thoại liên lạc nội bộ cho doanh nghiệp là văn phòng ,khách sạn ,bệnh viện ,ngân hàng .đáp ứng với Tư vấn – sửa chữa –lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 cho với số lượng nhân viện sử dụng từ 24 số máy lẻ điện thoại cho đến 960 số máy điện thoại .với nhu cầu mở rộng và lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 và với các khung mở rộng , khung phụ panasonic kx-tda620 .và để  có thể tư vấn lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 với ưu điểm và cấu hình mở rông panasonic kx-tda600 như

  • Ưu điểm và cấu hình khi Tư vấn–lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600

Khi Tư vấn – lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 rất phù hợp sử dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu liên lạc các số điện thoại nội bộ miễn phí lớn với ưu điểm khi lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 .

+ khả năng mở rộng theo nhu cầu từ 24 số điện thoại đến 960 số máy lẻ với khung chính panasonic kx-tda600 và panasonic kx-tda620 .

+  Cho phép kết nối tổng đài panasonic kx-tda600 thành hệ thống đồng nhất

+  Lập trình bằng máy tính ,  bằng bàn điện thoại số digital

+  Khả năng kết nối card E1, ASDN, Voip với đường truyền bưu điện

+  Disa lời chào nhiều kênh, nhiều cấp trả lời tự động

+  Khả năng tạo mã code cho người sử dụng.

+ Tính năng Call Center. Khả năng kết nối trạm phát không dây

+  Hiện thị số gọi đến tất cả các máy nội bộ

+  Nhạc chờ khi chuyển máy ,chơ cuộc gọi

+  Hạn chế thời gian gọi đi từ các máy lẻ điện thoại

+  Hạn chế , cấm máy điện thoại nội bộ gọi di động, liên tỉnh.

+  Cài đặt máy đổ chuông theo đến máy lẻ nội bộ theo yêu cầu .

+  Chức năng báo thức.

+  Khả năng lập trình, cài đặt từ xa

+  Kết nối VoIP – Gọi điện thoại qua Interrnet.

+  Sử dụng công nghệ Wireless – Điện thoại không dây.

+ Kết nối CTI/LAN/WAN.

+  Chức năng mở cửa, khóa cửa từ máy lẻ điện thoại

Ngoài ra khi Tư vấn – lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 có các cấu hình số điện thoại máy lẻ mở rộng theo nhu cầu khi sử dụng , lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 .

Để sử dụng và lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 có các cấu hình sử dụng theo nhu cầu như

Tư vấn-lắp đặt tổng đài panasonic kx-tda600

+ panasonic kx-tda600 : khung chính có sẵn 10 khe cắm card mở rộng .sử dụng từ 24 đến 200 số máy lẻ điện thoại theo nhu cầu

+ panasonic kx-tda620 :khung phụ có sẵn 11 khe cắm card mở rộng ,1 khe cắm card kết nối với khung chính

+ panasonic kx-tda0103 : card nguồn công xuất lớn ,cung cấp sử dụng nguồn cho cả trên khung chính

+ panasonic kx-tda6283 : card nhận đến 16 đường bưu điện ,có thể lắp trên khung chính và khung phụ .

+ panasonic kx-tda0170 : card mở rộng 8 máy lẻ kỹ thuật số digital

+ panasonic kx-tda6178 : card mở rộng 24 số máy lẻ điện thoại .

+ panasonic kx-tda6110 : card nối khung chính với 1 khung phụ

+ panasonic kx-tda6111: card nối khung chính với 3 khung phụ

+ panasonic kx-tda0290 : card trung kế BRI ,card nhận tới 30 đường bưu điện .

Ngoài ra khi Tư vấn – lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 có các cấu hình như

  • Cấu hình panasonic KX-TDA600 16 Trung kế 128 Thuê bao (8 thuê hỗn hợp)

Bao gồm:  panasonic KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 01

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 05      

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 16 Trung kế 152 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)

Bao gồm: panasonic KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 01

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hồn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 06      

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 16 Trung kế 176 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)

Bao gồm:  panasonic  KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 01

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 07      

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 16 Trung kế 200 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)

Bao gồm:  panasonic  KX-TDA600   (Khung chính) x 01             

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 01

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 08

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 16 Trung kế 248 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)

Bao gồm:  panasonic  KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA620   (Khung phụ) x 01

                panasonic KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 02

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 10

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 16 Trung kế 320 Thuê bao (8 thuê bao hỗn hợp)

Bao gồm: panasonic  KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA620   (Khung phụ) x 01

                panasonic KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 02

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 01

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao hỗn hợp) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 13               

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 32 Trung kế 488 Thuê bao (8 thuê bao số)

Bao gồm:  panasonic KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA620   (Khung phụ) x 02

                panasonic KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01

                panasonic KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 01

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 03

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01

                panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 20           

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 32 Trung kế 824 Thuê bao (8 thuê bao số)

Bao gồm:   panasonic KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                panasonic KX-TDA620   (Khung phụ) x 03

                panasonic KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01

                panasonic KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02

                panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 04

                panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02

                panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01

               panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 34            

  • Cấu hình panasonic kx-tda600 32 Trung kế 920 Thuê bao (8 thuê bao số)

Bao gồm:  panasonic KX-TDA600   (Khung chính) x 01

                 panasonic KX-TDA620   (Khung phụ) x 03

                 panasonic KX-TDA6110 (Nối khung 2) x 01

                 panasonic KX-TDA6111 (Nối khung 3) x 02

                 panasonic KX-TDA0103 (Nguồn) x 04

                 panasonic KX-TDA6181 (16 Tr.Kế) x 02

                 panasonic KX-TDA0170 (8 T.Bao số) x 01

                 panasonic KX-TDA6178 (24 T.Bao thường) x 38

như vậy để Tư vấn – sửa chữa –lắp đặt tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 đáp ứng phù hợp cho nhu cầu sử dụng cho văn phòng ,khách sạn ,bệnh viện ,nhà xưởng .và để được tư vấn miễn phí lắp tổng đài ,và tư vấn miễn phí giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp .quý khách hàng xin liên hệ .

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

      MST:0801169209                      HOTLINE : 0912979382        

VP Ti Hi Dương :Số9/14 –p.TứThông –P.Tứ Minh –TP Hải Dương  đt:0320.3509.868 – 02303550555  http://tongdaihaiduong.com 

VP Ti HàNi  : 27a Trần Hưng đạo –Q.Hoàn Kiếm –TP HàNội  0904266242                                          http://laptongdai.com

VP TĐÀNNG  :số 5 Đường Tiên Sơn 15, P .Hòa Cường, Q .Hải châu, TP ĐàNẵng    đt :0511.730707  – 0972348387   http://tongdaidanang.com

Vp Ti Sài Gòn :  30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,TP.HCM ( Gần cầu Thị Nghè)  08.3514.790  – 0912979382

  http://laptongdaidienthoai.com 

  Email :    + contact@laptongdai.com

                  +  support@laptongdai.com

                                *       tongdaihdkd@gmail.com