$nbsp;

X

Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ

Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ
Rate this post

Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ

nhà nghỉ là nơi kinh doanh các phòng nghỉ .và cũng là nơi có những khách nghỉ với thời gian ngắn hạn lên những thiết bị trong phòng nghỉ luôn là thiết bị được sử dụng nhiều nhất với nhu cầu đáp ứng cho các khách hàng tới nghỉ. Đó là thiết bị tổng đài cho nhà nghỉ .công ty chúng tôi chuyên lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ .với việc đáp ứng cho các nhu cầu sử dụng và Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ ,đó chúng tôi xin giới thiệu về các sản phẩm thiết bị và dịch vụ về Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ .với nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ chúng tôi xin đưa ra tư vấn các loại tổng đài cho nhà nghỉ như :

tư vấn Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ

đối với những nhà nghỉ có số phòng nghỉ khác nhau đều có thể lắp đặt thiết bị tổng đài cho nhà nghỉ phù hợp sử dụng ,cũng như để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng đó chúng tôi xin giới thiệu quý khách hàng các tổng đài phù hợp cho nhà nghỉ như

Với những nhu cầu lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ khác nhau thì có những model đáp ứng phù hợp với nhu cầu sử dụng và mở rộng đó .đối với Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ với nhu cầu lắp đặt tổng đài panasonic ta có các mo del phù hợp cho nhu cầu lắp đặt như

+ Lắp đặt tổng đài panasonic kx-tes824 cho nhà nghỉ với cấu hình lựa chọn theo nhu cầu sử dụng và có thể sử dụng cấu từ 8 điện thoại tổng đài cho nhà nghỉ đến 24 số điện thoại tổng đài cho nhà nghỉ với cấu hình như :

 • cấu hình nhận 3 đường bưu điện vào và 8 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824

 • cấu hình 3 đường bưu điện vào và 16 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82474

 • cấu hình 5 đường bưu điện vào và 16 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82480

 • cấu hình 5 đường bưu điện vào và 24 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài nội b panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82480 + card panasonic kx-te82474

 • cấu hình 6 đường bưu điện vào và 16 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82483

 • cấu hình 6 đường bưu điện vào và 24 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82483 + card panasonic kx-te82474

 • cấu hình 8 đường bưu điện vào và 24 số máy lẻ tổng đài

          + tổng đài panasonic kx-tes824 + card panasonic kx-te82480 + card panasonic kx-te82483

Cũng như có thể sử dụng lắp đặt tổng đài panasonic cho nhà nghỉ với cấu hình mở rộng theo nhu cầu sử dụng từ 16 đến 128 số máy lẻ điện thoại tổng đài và có sẵn 4 số máy lẻ digital với cấu hình như :

          + lắp tổng đài panasonic kx-ns300 :khung chính có sẵn 6 đường trung kế và 16 số máy lẻ

          + tổng đài panasonic kx-ns320 :khung phụ có sẵn 16 số máy lẻ nội bộ

          + panasonic kx-ns5173 :card mỏ rộng 8 máy lẻ nội bộ

           + panasonic kx-ns5174 :card mỏ rộng 16 máy lẻ nộ bộ

           + panasonic kx-ns5180 :card mở rộng 6 đường trung kế

           + panasonic KX-NS5162X: Card chuông cửa

           + panasonic KX-NS5110X: Card DSP hỗ trợ IP

           + panasonic KX-NS3134X: Thẻ SD ghi âm size XS

           + panasonic KX-NS3135X: Thẻ SD ghi âm size S

           + panasonic KX-NS3136X: Thẻ SD ghi âm size M

Ngoài ra còn có thể thể lắp tổng đài cho nhà nghỉ với tổng đài siemens hipath 1190 cngx như tổng đài Nec sl1000 với cấu hình theo nhu cầu sử dụng hay lắp đặt như :

+  Lắp tổng đài Nec sl1000 IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 đường bưu điện vào -8 máy lẻ nội bộ , khả năng mở rộng lên đến 12 bưu điện vào -32 máy lẻ nội bộ .

+  Khung phụ tổng đài điện thoại nec  IP4WW-1632 ME-A EXP gồm 4 đường bưu điện vào – 8 máy lẻ nội bộ , khả năng mở rộng lên đến 12 bưu điện vào và 32 số máy lẻ nội bộ.

+  Card nối khung IP4WW-EXIFB-C1 cắm trên khe BUS của khung chính, nối với khung phụ qua cổng BUS trên khung phụ .

+  Card mở rộng bộ nhớ IP4WW-MEMDB-C1 . 2 Card IP4WW-408E-A1 mở rộng 4 trung kế 8 thuê bao .

+  Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 máy lẻ nội bộ .nếu nhu cầu lắp tổng đài nec sl1000 cần từ 12 đến 24 đường bưu điện vào cho đến và cần từ 112 đến 128 số máy lẻ điện thoại tổng đài

+ lắp tổng đài siemens hipath 1190 cho nhà nghỉ

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(2-34): Tổng đài Siemens  2 đường điện thoại vào và 34 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

2* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

1 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(4-44): Tổng đài Siemens  4  đường điện thoại vào và 44 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

2* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

2 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(4-56): Tổng đài Siemens  4 đường điện thoại vào và 56 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

3* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

2 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(6-42): Tổng đài Siemens  6 đường điện thoại vào và 42 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

1* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

3 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

3* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

3 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(6-90): Tổng đài Siemens  6 đường điện thoại vào và 90 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

5* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

3 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(8-64): Tổng đài Siemens  8 đường điện thoại vào và 64 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

2* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

4 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(8-88): Tổng đài Siemens 8 đường điện thoại vào và 88 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

4* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

4 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(12-56): Tổng đài Siemens  12 đường điện thoại vào và 56 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

3* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

2 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

1 * EB 800 card mở rộng 8 đường bưu điện vào tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(12-68): Tổng đài Siemens  12 đường điện thoại vào và 68 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

4* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

2 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

1 * EB 800 card mở rộng 8 đường bưu điện vào tổng đài

 • Lắp tổng đài siemens Hipath 1190(16-88): Tổng đài Siemens  16 đường điện thoại vào và 88 máy lẻ tổng đài điện thoại có cấu hình như sau :

1*Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

4* EB 0/12 card 12 số máy lẻ tổng đài

4 * EB 2/10 card tổng đài nhận 2 đường bưu điện vào và 10 số máy lẻ tổng đài

1 * EB 800 card mở rộng 8 đường bưu điện vào tổng đài  

Như vậy để Lắp đặt tổng đài cho nhà nghỉ hay quý khách hàng có nhu cầu về lắp tổng đài cũng như để được tư vấn miễn phí về thi công ,lắp đặt .sửa chữa hay giải pháp công nghệ thông tin quý khách hàng xin liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

      MST:0801169209                      HOTLINE : 0912979382         

VP Ti Hi Dương :Số9/14 –p.TứThông –P.TứMinh –TP Hải Dương  đt:0320.3509.868 – 02303550555  http://tongdaihaiduong.com 

VP Ti HàNi  : 27a Trần Hưng đạo –Q.Hoàn Kiếm –TP HàNội  0904266242                                          http://laptongdai.com

VP Ti ĐÀNNG  :số5 Đường Tiên Sơn 15, P .Hòa Cường, Q .Hải châu, TP ĐàNẵng    đt :0511.730707  – 0972348387   http://tongdaidanang.com

Vp Ti Sài Gòn :  30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,TP.HCM ( Gần cầu ThịNghè)  08.3514.790  – 0912979382   http://laptongdaidienthoai.com 

  Email :    + contact@laptongdai.com

                +  support@laptongdai.com

                                *       tongdaihdkd@gmail.com