$nbsp;

X

Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000

Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000
Rate this post

Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 phù hợp cho doanh nghiệp lớn có nhiều chi nhánh hay văn phòng ở trong nước cũng như ở nước ngoài .bởi Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 là tổng đài ip chuẩn sip là tổng đài IP cung cấp các máy điện thoại nội bộ bằng điện thoại ip phone ,hoạt động bằng đường truyền internet hay mạng lan .với Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000  có thể cung cấp từ 30 đến 640 số điện thoại ip phone .với việc mở rộng các số máy lẻ tổng đài bằng việc kích hoạt các License cho các máy lẻ nội bộ ,với các license mở rộng khi Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 gồm có :

I- . Khả năng cung cấp và mở rộng  Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000

+ 2 kênh kết nối  vào PSTN (đầu vào bưu điện)

+ 1 kênh luồng E1- 30 kênh (đầu vào bưu điện)

+ 256 kênh IP siptrunk (Đầu vào bưu điện )

+  48 kênh ip sip chuẩn H.323

+  2 cổng ra máy lẻ tổng đài  analog

+ Cho phép mở rộng tối đa trên một khung chính Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000  là 640 license ip SIP (số máy lẻ nội bộ ip phone ) sử dụng bất kỳ điện thoại ip sip

 1. + Cho phép mở rộng tối đa trên toàn hệ thống tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 là 1000 license máy lẻ IP SIP(máy lẻ nội bộ ip phone)  kết nối các khung  tổng đài ip phone kx-ns1000 với nhau.
 2. + cho phép tạo trạm phát sóng lên 64 trạm thu phát wifi (không dây)
 3. + cho phép mở rộng tới 512 máy con không dây máy lẻ nội bộ kéo dài
 4. Các loại card và License mở rộng và lắp tổng đài ip phone panasonic kx-ns1000
 5. Khung chính tổng đài KX-NS1000BX
 6. Khung phụ tổng đài KX-NS1000XE
 7. + Trunk Adapter E1 KX-NS8188                       + Trunk Adapter ISDN KX-NS8290
 8. + Card DSP – Loại nhỏ (Gắn khi dùng với máy nhánh và trung kế IP) KX-NS0110X
 9. + Card DSP – Loại vừa (Gắn khi dùng với máy nhánh và trung kế IP) KX-NS0111X
 10. + Card DSP – Loại lớn (Gắn khi dùng với máy nhánh và trung kế IP) KX-NS0112X
 11. + Tăng bộ nhớ ghi âm – Loại nhỏ (200 tiếng) KX-NS0135X
 12. + Tăng bộ nhớ ghi âm – Loại vừa (450 tiếng) KX-NS0136X
 13. + Tăng bộ nhớ ghi âm – Loại lớn (1000 tiếng) KX-NS0137X
 14. + FAX – cung cấp 1 kênh sử dụng máy Fax KX-NS0106X
 15. + Doorphone Card: 1 cổng cho 1 doorphone, 1 door opener và 1 external sensor KX-NS0161X
 16. + Card 2 trung kế/ 2 máy nhánh Analogue (Hiển thị số gọi đến) KX-NS0180X
 17. + Card trung kế BRI 4 cổng – 8 kênh 2 máy nhánh analogue – (Hiển thị số gọi đến) KX-NS0280X
 18. + Card trung kế PRI – 30 kênh 2 máy nhánh analogue – (Hiển thị số gọi đến) KX-NS0290CE
 19. + STACK-M Card giao diện kết nối với khung TDE/NCP KX-NS0130X
 20. + STACK-S (TDE) Card kết nối NS1000 gắn trên TDE KX-NS0132X
 21. + Phần mềm quán lý 50 điện thoại IP KX-NSM005X
 22. + Phần mềm quán lý 100 điện thoại IP KX-NSM010X
 23. + Phần mềm quán lý 300 điện thoại IP KX-NSM030X
 24. + Up to System Limit IP Phone Capacity Activation Key KX-NSM99X
 25. + Phần mềm 02 – kênh tin nhắn tập chung KX-NSU102X
 26. + Phần mềm 04 – kênh tin nhắn hợp nhất KX-NSU104X
 27. + Card dùng khi kết nối nhiều tổg đài NS1000 tạo thành hệ thống One-Look Network Tối đa 16 tổng đài NS1000 trog 1 hệ thống KX-NSN001X
 28. + Phần mềm trung kế – 2 kênh IP KX-NSM102X + Phần mềm trung kế – 4 kênh IP KX-NSM104X
 29. + Phần mềm trung kế – 4 kênh IP KX-NSM104X + Phần mềm trung kế – 8 kênh IP KX-NSM108X
 30. + Phần mềm trung kế – 8 kênh IP KX-NSM108X + Phần mềm trung kế – 16 kênh IP KX-NSM116X
 31. + Phần mềm trung kế – 16 kênh IP KX-NSM116X  + Phần mềm máy nhánh – 1 kênh IP-PT KX-NSM501X
 32. + Phần mềm máy nhánh – 1 kênh IP-PT KX-NSM501X + Phần mềm máy nhánh – 5 kênh IP-PT KX-NSM505X
 33. + Phần mềm máy nhánh – 5 kênh IP-PT KX-NSM505X + Phần mềm máy nhánh – 10 kênh IP-PT KX-NSM510X
 34. + Phần mềm máy nhánh – 10 kênh IP-PT KX-NSM510X + Phần mềm máy nhánh – 20 kênh IP-PT KX-NSM520X
 35. + Phần mềm máy nhánh – 20 kênh IP-PT KX-NSM520X + Phần mềm máy nhánh – 1 kênh SIP KX-NSM701X
 36. + Phần mềm máy nhánh – 1 kênh SIP KX-NSM701X + Phần mềm máy nhánh – 5 kênh SIP KX-NSM705X
 37. + Phần mềm máy nhánh – 5 kênh SIP KX-NSM705X + Phần mềm máy nhánh – 10 kênh SIP KX-NSM710X
 38. + Phần mềm máy nhánh – 10 kênh SIP KX-NSM710X + Phần mềm máy nhánh – 20 kênh SIP KX-NSM720X
 39. + Phần mềm máy nhánh – 20 kênh SIP KX-NSM720X + Phần mềm máy nhánh 01 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM201X
 40. + Phần mềm máy nhánh 01 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM201X + Phần mềm máy nhánh05 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM205X
 41. + Phần mềm máy nhánh05 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM205X + Phần mềm máy nhánh 10 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM210X
 42. + Phần mềm máy nhánh 10 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM210X + Phần mềm máy nhánh20 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM220X
 43. + Phần mềm máy nhánh20 kênh IP Softphone/IP-PT KX-NSM220X
 44. + Card dùng khi kết nối NS1000 với các loại tổng đài khác như TDE/NCP … –> tạo thành hệ thống QSIG KX-NSN002X
 45. + Phần mềm tăng thời gian ghi âm KX-NSU001X + Phần mềm Ghi âm hai chiều KX-NSU002X
 46. + Phần mềm Ghi âm hai chiều KX-NSU002X + Phần mềm Lưu Tin nhắn KX-NSU003X
 47. + Phần mềm Lưu Tin nhắn KX-NSU003X
 48. + Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến KX-NSU201X
 49. + Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến KX-NSU205X
 50. + Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email. Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến KX-NSU210X
 51. + Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email. Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến KX-NSU220X
 52. + Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.Email báo cho TẤT CẢ Người sử dụng trong hệ thống khi có Tin nhắn đến KX-NSU299X
 53. + Phần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiều KX-NSU301X
 54. + Phần mềm cho phép 05 người sử dụng ghi âm 2 chiều KX-NSU305X
 55. + Phần mềm cho phép 10 người sử dụng ghi âm 2 chiều KX-NSU310X
 56. +  Phần mềm cho phép 20 người sử dụng ghi âm 2 chiều KX-NSU320X
 57. + Phần mềm cho phép TẤT CẢ hệ thống  sử dụng ghi âm 2 chiều KX-NSU399X
 58. + Phần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di động KX-NSE101X
 59. + Phần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di động KX-NSE105X
 60. + Phần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di động KX-NSE110X
 61. + Phần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di động KX-NSE120X
 62. + Phần mềm cung cấp cho 01 người sử dụng   E-mail (IMAP4) client  E-mail notification (voice/fax messages)  Two-way Recording/Two-way Transfer KX-NSP001X
 63. + Phần mềm cung cấp cho 05 người sử dụng  E-mail (IMAP4) client E-mail notification (voice/fax messages) Two-way Recording/Two-way Transfer KX-NSP005X
 64. + Phần mềm cung cấp cho 10 người sử dụng E-mail (IMAP4) client E-mail notification (voice/fax messages) Two-way Recording/Two-way Transfer  KX-NSP010X
 65. + Phần mềm cung cấp cho 20 người sử dụng E-mail (IMAP4) client  E-mail notification (voice/fax messages) Two-way Recording/Two-way Transfer KX-NSP020X

Như vậy để Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 thì chỉ cần kích hoạt các phần mềm để sử dụng các máy lẻ nội bộ để được tư vấn miễn phí về Lắp tổng đài ip kx-ns1000| ip panasonic kx-ns1000| kx-ns1000 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG là một trong  đơn vị cung cấp điện thoại ,tổng đài điện thoại và giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp  hội tụ đáp ứng yêu cầu cho doanh nghiệp  giá cả phải chăng và có các sản phẩm thiết bị của những thương hiệu nổi tiếng như ,tổng đài điện thoại Panasonic ,Siemens ,Nec , hay các thiết bị văn phòng như thiết bị mạng Cisco ,thiết bị hội nghị truyền  hình ,lắp camera giám sát và các phụ kiện đi kèm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG   để lắp đặt thiết bị.  cho tất cả các nhu cầu giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp của bạn .mọi thông tin xin liên hệ :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

       MST:0801169209                    HOTLINE :1900636518       

Vp Tại Hà Nội : số 27A – P .Trần Hưng Đạo – Q. Hoàn Kiếm – TP Hà Nội : đt 1900636518 – 0904266242  http://laptongdai.com

Vp Tại Hải Dương :Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – TP Hải Dương   đt: 1900636518 – 0220.3509868 –  0220.3550555   http://tongdaihaiduong.com 

Vp Tại Bắc Ninh : 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – P.Tiền An  – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh : đt : 1900636518 – 0904266242  http://laptongdai.top

Vp Tại Bắc Giang : Số nhà 94 đường Nguyễn Khuyến, P.Xương Giang, TP Bắc Giang đt – 1900636518 – Máy lẻ 8911       http:laptongdaipbx.com

Vp Tại Đà Nẵng :số 5 Đường Tiên Sơn 15, P .Hòa Cường, Q .Hải châu, TP Đà Nẵng   đt: 1900636518 -0972348387    http://tongdaidanang.com

Vp Tại Sài Gòn :  30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,TP.HCM ( Gần cầu Thị Nghè)  đt:1900636518 ; 0912979382    http://laptongdaidienthoai.com 

    Email :    + contact@laptongdai.com

                  +  support@laptongdai.com