$nbsp;

X

Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc

Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc
Rate this post

Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc

Khi lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc là thiết bị phân phối những cuộc gọi liên lạc điện thoại theo cấp độ ưu tiên được phân chia trên tổng đài điện thoại . Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cũng là lắp thiết bị đáp ứng cho nhu cầu về liên lạc điện thoại của văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ . cùng với nhu cầu để đáp ứng từ 3 đến 600 số điện thoại tổng đài .Những Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc thông dụng  phù hợp lắp tổng đài điện thoại cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ.đáp ứng cho nhu cầu liên lạc tổng đài điện thoại với các loại như :

tong-dai-dien-thoai-dien-thoai-lien-lac

I- Lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho doanh nghiệp

Với nhu cầu dùng Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nha nghỉ .

 • Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ
 • Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Siemens cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ
 • Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Nec cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ

Với Panasonic Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ .có các model đáp ứng về liên lạc điện thoại ,cũng như phân phối các cuộc gọi điện thoại ưu tiên cho các liên lạc điện thoại quan trọng .

+ Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tes824 cho văn phòng ,khách sạn , nhà nghỉ .với tổng đài điện thoại panasonic kx-tes824 phù hợp lắp tổng đài điện thoại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với cấu hình đáp ứng cho yêu cầu từ 3 đến 24 số máy lẻ liên lạc điện thoại cũng như ưu tiên các cuộc điện thoại quan trọng .với các thiết bị để đáp ứng cho văn phòng ,khách sạn , nhà nghỉ  của  Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tes824  :

 • Tổng đài điện thoại panasonic kx-tes824:khung chính 3 đường vào 8 máy lẻ liên lạc điện thoại
 • Card panasonic kx-te82474 :card mở rộng 8 máy lẻ liên lạc điện thoại
 • Card panasonic kx-te82480 :card mở rộng 2 đường vào và 8 máy lẻ liên lạc
 • Card panasonic kx-te82483 :card mở rộng 3 đường vào và 8 máy lẻ liện lạc

Khi lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tes824 cho văn phòng ,khách sạn , nhà nghỉ có thể lắp tổng đài điện thoại theo nhu cầu từ 8 máy lẻ liên lạc điện thoại ->16 ->24 máy lẻ liên lạc điện thoại .cũng như có thể lắp từ 3 đường điện thoại vào ->5->6->8 đường điện thoại vào.

+ Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-ns300 cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ .khi lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 đáp ứng cho doanh nghiệp vừa và lớn có thể kết hợp dùng làm liên lạc điện thoại cả  analog và ip .với cấu hình theo nhu cầu với Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc panasonic kx-ns300 analog đáp ứng từ 16 đến 128 số máy lẻ liên lạc điện thoại và có sẵn 2 máy lẻ digital tích hợp sẵn .với tổng đài điện thoại ip panasonic kx-ns300 đáp ứng từ 2 đến 32 số máy lẻ liên lạc điện thoại ip phone , với máy lẻ ip phone kích hoạt cũng như mở rộng bằng các License kích hoạt theo nhu cầu sử dụng .với cấu hình đáp ứng cho nhu cầu cụ thể lắp tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ như

 • Tổng đài điện thoại panasonic kx-ns300 :khung chính 6 đường điện thoại vào và 16 số máy lẻ 2 số điện thoại digital
 • Panasonic kx-ns320 :khung mở rộng 16 máy lẻ analog ,có thể mở rộng tối đa 3 khung phụ
 • Panasonic kx-ns5130 :card nối các khung phụ với khung chính
 • Panasonic kx-ns5180 :card mở rộng 6 đường điện thoại vào
 • Panasonic kx-ns5173 :card mở rộng 8 máy lẻ liên lạc điện thoại analog
 • Panasonic kx-ns5174 :card mở rộng 16 máy lẻ liên lạc điện thoại analog

Như vậy để lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-ns300 cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng ,hay nhà nghỉ có thể lắp từ 16 số máy lẻ liên lạc điện thoại ->24 ->36 ->56->96->112 ->128 số máy lẻ liên lạc điện thoại analog và từ 2->5->10->18->24->32 số máy lẻ liên lạc điện thoại ip phone.

+ Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tda600  cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng  với việc lắp Tổng đài điện thoại Panasonic kx-tda600 cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng .đáp ứng từ 24 số máy lẻ liên lạc điện thoại ->48->128 ->200->400->624->848->960 số máy lẻ liên lạc điện thoại với các cấu hình mở rộng số điện thoại liên lạc với những thiết bị mở rộng của Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tda600 cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng như

 • Tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 :khung chính có 10 khe cắm card mở rộng và các card nối khung mở rộng
 • Panasonic kx-tda620 :khung phụ mở rộng có 11 khe cắm card mở rộng ,có thể mở rộng tối đa 3 khung phụ 
 • Panasonic kx-tda0103 :card nguồn lắp trên cả khung chính và khung phụ
 • Panasonic kx-tda6110 :card nối khung chính với khung phụ mở rộng
 • Panasonic kx-tda6111 :card nối khung phụ thứ 2 và khung phụ thứ 3
 • Panasonic kx-tda6381 :card nhận 16 đường bưu điện vào
 • Panasonic kx-tda0170 :card mở rộng 8 số máy lẻ digital để lắp bàn điện thoại lễ tân
 • Panasonic kx-tda6178 :card mở 24 số máy lẻ ,có tịch hợp sẵn hiển thị số .

Như vậy để lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tda600  cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng   .bởi tổng đài điện thoại panasonic kx-tda600 là tổng đài điện thoại đáp ứng cho nhu cầu lớn về số máy lẻ liên lạc điện thoại ,với nhu cầu tối thiểu của doanh nghiệp cần  120 số máy lẻ điện thoại liên lạc thì phù hợp để lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc Panasonic kx-tda600  cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng  .

+ siemens Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng hay nhà nghỉ .thì với việc lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc siemens thì có các dòng tổng đài như

+ Nec Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng hay nhà nghỉ với khả năng cung cấp đồng thời số máy lẻ analog và số máy lẻ ip phone trên cùng một hệ thống .với việc lắp tổng đài điện thoại Nec như

 • lắp tổng đài điện thoại Nec sl1000 phù hợp cung cấp giải pháp về Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng hay nhà nghỉ với việc lắp tổng đài điện thoại nec sl1000 với số điện thoại từ 8 số máy lẻ điện thoại liên lạc analog ->16 ->24->56->76->112->128 số máy lẻ liên lạc điện thoại analog và cung cấp tới 60 số máy lẻ điện thoại ip phone theo nhu cầu

 

Như vậy để lắp Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng hay nhà nghỉ theo nhu cầu sử dụng thì có thể sử dụng Panasonic Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc , siemens Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc , Nec Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc cho các nhu cầu của doanh nghiệp về Tổng đài điện thoại|điện thoại liên lạc ip phone.ngoài ra chúng tôi còn tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin cho cho văn phòng ,khách sạn ,resort ,bệnh viện ,ngân hàng hay nhà nghỉ như lắp tổng đài điện thoại ,thiết bị văn phòng ,hay lắp camera giám sát và tư vấn miễn phí về cài đặt sử dụng thiết bị hay dịch vụ sử chữa tổng đài điện thoại .mọi thông tin quý khách hàng xin liên hệ với :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

      MST:0801169209                      HOTLINE : 0912979382         

VP Tại Hải Dương :Số 9/14 – p.Tứ Thông – P.Tứ Minh – TP Hải Dương   đt:0320.3509.868 – 02303550555   http://tongdaihaiduong.com 

VP Tại Hà Nội  : 27a Trần Hưng đạo – Q.Hoàn Kiếm – TP Hà Nội   0904266242                                          http://laptongdai.com

VP Tại ĐÀ NẴNG  :số 5 Đường Tiên Sơn 15, P .Hòa Cường, Q .Hải châu, TP Đà Nẵng    đt :0511.730707  – 0972348387   http://tongdaidanang.com

Vp Tại Sài Gòn :  30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,TP.HCM ( Gần cầu Thị Nghè)   08.3514.790  – 0912979382    http://laptongdaidienthoai.com 

  Email :    + contact@laptongdai.com

                +  support@laptongdai.com

                                *       tongdaihdkd@gmail.com