$nbsp;

X

NEC SL1000

NEC -SL1000 là một hệ thống viễn thông chi phí-hiệu quả thông minh được trang bị khả năng thích ứng với các chức năng cho nhu cầu trước mắt khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và văn phòng nhỏ, văn phòng nhà (SOHOs) .SL1000 được trang bị phong phú được xây dựng chức năng -in cải thiện môi trường giao tiếp của người dùng, góp phần tiết kiệm được tổng chi phí của NEC -SL1000 cung cấp cổng hybrid, thực hiện tích hợp liền mạch của thiết bị đầu cuối đa dòng, điện thoại đường dây, máy fax, và nhiều hơn nữa mà cần cài đặt NEC-SL1000 cung cấp cổng hybrid, nhận ra tích hợp liền mạch của thiết bị đầu cuối đa dòng, điện thoại đường dây, máy fax, và nhiều hơn nữa mà không cần cài đặt phức tạp.

Hiển thị tất cả 1 kết quả