$nbsp;

X

KX-TDE100

lắp tổng  đài ip phone KX-TDE 100  với Tổng Số đường trung kế ip vào : 128 ;trung kế (Physical Trunk Card): 120 ; Trunk (Virtual Trunk Card): 32 ; Tổng Số máy lẻ mở rộng: 256 ; Extension ( mở rộng): 160 ;Extension (Card mở rộng ảo): 128 ;IP-PT và IP softphone : 64 ;SIP mở rộng: 128 Điện thoại: 256 ;SLT: 96 KX-T7600 loạt DPT: 128 KX-T7560 / KX-T7565 DPT: 96 khác DPT: 32 APT: 24 IP-PT: 160 IP-PT * 1 (hỗ trợ bởi IP -EXT16 card): 96 IP-PT * 2 (được hỗ trợ bởi IPCMPR card): 64 SIP: 128

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.