$nbsp;

X

TỔNG ĐÀI IP 3CX

Lắp tổng đài ip 3CX sử dụng giao thức liên lạc qua Internet hay IP .tổng đài ip 3CX là một mạng điện thoại riêng dùng liên lạc nội bộ giao thức Internet để thực hiện các cuộc gọi điện thoại ra bên ngoài, hay nội bộ thường tổng đài ip 3CX ,lắp tổng đài ip 3CX cho văn phòng ,lắp tổng đài ip 3CX công ty, lắp tổng đài ip 3CX ngân hàng, hay lắp tổng đài ip 3CX bệnh viện ,hay các tập đoàn lớn ,bới tổng đài ip 3CX có thể cung cấp các số máy lẻ ip không giới hạn ,cùng tính năng kích hoạt license trên mobi miễn phí .có thể lắp tổng đài ip 3CX truyền giọng nói và được truyền bằng các tín hiệu dữ liệu qua Internet thay vì mạng điện thoại analog truyền thống .có thể sử dụng tổng đài ip 3CX chức năng cuộc họp hội nghị ,hay khi lắp tổng đài ip 3CX liên lạc miễn phí bằng internet và mở rộng các văn phòng ,công ty không cần lắp thêm tổng đài .

Hiển thị tất cả 3 kết quả