$nbsp;

X

KX-NS1000

Lắp tổng đài ip phone kx-ns1000 sử dụng giao thức liên lạ qua Internet hay  IP  . Lắp tổng đài ip phone kx-ns1000 là một mạng điện thoại riêng dùng liên lạc nội bộ giao thức Internet để thực hiện các cuộc gọi điện thoại ra bên ngoài, thường Lắp tổng đài ip phone kx-ns1000 trong  văn phòng , công ty, ngân hàng, hay bệnh viện. Lắp tổng đài ip phone kx-ns1000  truyền  giọng nói và được truyền bằng các gói tín hiệu dữ liệu qua Internet thay vì mạng điện thoại analog thông thường.

Hiển thị tất cả 1 kết quả