$nbsp;

X

KX-TES824

khi lắp tổng đài panasonic kx-tes824 với khả năng mở rộng số điện thoại bưu điện vào hệ thống lên đến 8 đường CO và 24 Extensions Direct Inward System Access (DISA) với thông điệp Uniform Call Distribution (UCD) với thông điệp ngày / đêm / Chế độ Ăn trưa Caller ID hiển thị trên SLT Build-in âm tin nhắn (tùy chọn) 3 cấp tự động tiếp nhận với Voice Hướng dẫn linh hoạt SMS Routing.

Hiển thị tất cả 7 kết quả