$nbsp;

X

điện thoại hội nghị polycom

Điện thoại hội nghị polycom là điện thoại họp hội nghị thoại ,video , đa điểm, có mic ngoài có bán kính thu rộng , Điện thoại hội nghị polycom có thể thu âm thanh từ xa và có Loa ngoài lớn . Điện thoại hội nghị polycom Người tham gia có thể ngồi chung một phòng họp từ nhiều nơi khác nhau, liên lạc thông tin chung cùng một thời điểm qua Điện thoại hội nghị polycom .Tạo cảm giác rằng tất cả những người tham gia được tập hợp trong một phòng. Điện thoại Polycom Hội nghị xác định các tiêu chuẩn về chất lượng, vì họ tái tạo âm thanh rõ ràng nhất cho tất cả những người tham gia, tại các địa điểm khác nhau. công nghệ âm thanh tiên tiến của chúng tôi cung cấp thích ứng tự động của tất cả các điện thoại hội nghị để các cơ sở của các loại khác nhau. Do đó, mỗi người tham gia có thể nghe thấy rõ ràng và được lắng nghe, ngay cả khi một số người đang nói chuyện cùng một lúc.

Hiển thị tất cả 1 kết quả