$nbsp;

X

polycom

 Polycom  là thiết bị để cho phép kết nối các doanh nghiệp với giọng nói, video và chia sẻ nội dung chất lượng cao.  Polycom là điện thoại,là hệ thống truyền video, và kết nối giữa các địa điểm và giữa các công ty; và tích hợp cho hệ thống các ứng dụng cho các cuộc họp trực tuyến các doanh nghiệp nói chung và cácvăn phòng.

Hiển thị tất cả 1 kết quả